Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: sympozjon

Opis:
Funkcja realizuje połączenie z mysql - @mysql_connect, @mysql_select_db oraz zapytanie - @mysql_query.

Język: php


<?PHP
/*    Function to simplify doing Database Queries
    All that is needed is the query to execute.

    Returns true if execution was completed successfully.
    Otherwise outputs error messages and returns 0.

    Requires 4 global variables:
    $db_host    The hostname / IP-Adresse
    $db_user    The username
    $db_pass    The password
    $db_name    The database name

    Version:    2.0.1
    Date:        2000-07-01
    Author:      Jocke Selin (jocke@selincite.com)
   
    ----------------------------------------------
    For direct output in the same function
   
    Version:    2.0.x
    Date:        2001-03-20
    Update:      rolandz (rolandhz@hotmail.com)
*/


function jquery($query)
{
    $db_host='10.130.148.15';
    $db_user='root';
    $db_pass='';
    $db_name='Focus';
   
    // Connect to DB

    if (!$link = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass))
    {
        $result = 0;
        print("<FONT COLOR='Red'><BR><BR><HR><CENTER><B>Error connecting to $db_host!<HR></B><BR>n");
    }
    else
    {
        // Select DB

        if (!@mysql_select_db($db_name, $link))
        {
            $result = 0;
            print("<FONT COLOR='Red'><BR><BR><HR><CENTER><B>Error selecting $db_name!<HR></B><BR>n");
        }
        else
        {
            // Execute query

            if (!$result = @mysql_query($query, $link))
            {
                $result = 0;
                print("<FONT COLOR='Red'><BR><BR><HR><CENTER><B>Error executing query!<HR></B><BR>n");
            }
            else
            {
                $fields = mysql_num_fields($result);
                while ($array = mysql_fetch_array($result))
                {
                    for ($i=0; $i <= $fields; $i++)
                    {
                      echo $array[$i];
                      if ( $i < $fields ) echo "; ";
                    } 
                    echo "<BR>n";
                }   
            }
        }
    }
    return $result;
}

function bgn_html($title, $author, $header)
{
  print  ("<HTML>n");
  print  ("  <HEAD>n");
  printf ("    <TITLE>%s</TITLE>n", $title);
  print  ("    <META HTTP-EQUIV='Content-Type' CONTENT='text/html; charset=windows-1252'>n");
  printf ("    <META NAME='AUTHOR' CONTENT='%s'>n", $author);
  print  ("  </HEAD>n");
  print  ("  <BODY BGCOLOR='#F1F1F1' TEXT='#364180'>n");
  print  ("    <BASEFONT FACE='Courier New'>n");
  printf ("    <H1><CENTER>%s</CENTER></H1>n", $header);
  printf ("    <HR>n");
}

function end_html ()
{
  print  ("  </BODY>n");
  print  ("</HTML>n");
}


bgn_html ('Test PHP-Site', 'rolandz', 'Output');
jquery('SELECT * FROM table WHERE field = x');
end_html ();
?>

</body>
</html>
powrót

Tagi do źródła:
Funkcja łącząca z bazą danych, mysql, sql, bazy danych , php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 106 (unikalne: 106), ogółem - 709834 (unikalne: 629445)