Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: admin

Opis:
Klasa umożliwia przeglądanie maili. Dzięki temu skryptowi można uruchomić dowolny serwer oparty na protokolepop3.

Język: php


<?

//----------------------------------------------------------------------- ----------------

//

// PHP Pop3 Mailbox System

// Copyright (C) 2001, All Rights Reserved, James Holden

// Build 23; v1.01

        // I can be contacted at james.holden@fleetcommunity.co.uk

        //  This demo is at http://www.fleetcommunity.co.uk/popmail.phtml

//

// THIS SOFTWARE IS OPEN SOURCE UNDER THE GNU LICENSE.  IF YOU MAKE ANY MODIFICATIONS

// PLEASE TELL ME SO I CAN UPDATE MY OWN SYSTEMS AND ALLOW OTHERS TO SHARE IN THIS.

//

// THIS SYSTEM ENABLES ANYONE TO RUN A POP3 BROWSER BASED EMAIL SERVICE.  RUN A SYSTEM

// LIKE HOTMAIL OR CONNECT TO YOUR POP ONLY MAILBOX OVER THE WEB!

//

//------------------------------------------------------------------ ---------------------
Class PhpPop3 {

var $POPserver;
var $POPusername;
var $POPpassword;

var $Subject;
var $Body;
var $Sender;

var $TotalMails;

var $mailStream;Function PhpPop3($server,$user,$pass){

$serv="{".$server."/pop3:110}INBOX";

$this->POPserver = $serv;
$this->POPusername = $user;
$this->POPpassword = $pass;

if(@!$this->mailStream = imap_open($this->POPserver,$this->POPusername,$this->POPpassword)) {
printf("<b>Sorry, unable to contact the pop server</b>");
exit;
}
}Function SetTotalMails() {
$this->TotalMails = imap_num_msg($this->mailStream);
}

Function totMail() {
return $this->TotalMails;
}

Function retHeader($msgid) {
$msg = imap_fetchstructure($this->mailStream,$id);
for ($i=0; $i<=count($msg); ++$i) {
printf("Array: %s<br>",$msg[$i]);
}
}Function ListMails() {
if ($this->totMail()) {
$arc = imap_headers($this->mailStream);
for ( $i=0; $i<count($arc); $i++ ){
$rd=$arc[$i];
if($str = substr($rd,6,4)){
$msgid=$str;
$msgid=trim($msgid);
}

$str=substr($rd,11,12);
$dater=$str;
$dater=trim($dater);
if ($str = substr($rd,23,19)){
$name=$str;
$name=trim($name);
}
i f($str = substr($rd,44,100)){
$subject=explode("(",$str);
$this->Subject[$i ] = $subject[0];
}
printf("<tr bgcolor="#999999">
<td><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>%s</b></font></td>
<td><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>%s</b></font></td>
<td><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b><a href="%s?a=mail&msgid=%s">%s</a></b></font></td>
<td><font face="verdana" size="1" color="#000000"><b>%s</b></font></td>
  </tr>",$dater,$name,$PHP_SELF,$msgid,$subject[0],$rd[1]);
}
}
}

Function ListSpecificMail( $id ) {
$headsimap_check($this->mailStream);
$msg = imap_body($this->mailStream,$id,0);
$msg=eregi_replace("[n]","<br>",$msg);

printf("Subject: %s<br>&nbsp<br>%s<br>",$this->Subject[$id-1],$msg);
}

Function printHeader($id) {
$msg=imap_fetchheader($this->mailStream,$id,0);
$splitter = explode(" ",$msg);
for ($i=0; $i<=count($splitter); ++$i) {
if (eregi("sender",$splitter[$i])) {
$str1=$splitter[$i+1];
}
if (eregi("Recipient",$splitter[$i])) {
$str2=$splitter[$i+1];
$str2=explode("[ntfs]",$str2);
}
}
printf("From: %s<br>To: %s<br>",$str1,$str2[0]);
//printf("%s",imap_fetchheader($this->mailStream,$i d,0));

}Function Destructor(){
if(imap_close($this->mailStream,0)){
return true;
} else {
return false;
}
}


}
?>
</body>
</html>
powrót

Tagi do źródła:
Przeglądanie e-maili, mail, php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 228 (unikalne: 212), ogółem - 697638 (unikalne: 621954)