Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: fafek

Opis:
Silnik graficzny mojej pierwszej gry. Projekt od ponad dwóch lat nierozwijany, ale może udałoby się go wznowić? Podejrzewam, że bardziej opłacalnym byłoby napisanie tego od nowa. Ale może komuś się coś przydać.

Do obsługi grafiki i zdarzeń wykorzystana biblioteka SDL.

Język: c


#include "global.h"


/*
functions getpixel and putpixel are from http://libsdl.org page.
*/

Uint32 getpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y)
{
    int bpp = surface->format->BytesPerPixel;
    Uint8 *p = (Uint8 *)surface->pixels + y * surface->pitch + x * bpp;

    switch(bpp) {
    case 1:
        return *p;

    case 2:
        return *(Uint16 *)p;

    case 3:
        if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN)
            return p[0] << 16 | p[1] << 8 | p[2];
        else
            return p[0] | p[1] << 8 | p[2] << 16;

    case 4:
        return *(Uint32 *)p;

    default:
        return 0;
    }
}

void putpixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, Uint32 pixel)
{
    int bpp = surface->format->BytesPerPixel;
    Uint8 *p = (Uint8 *)surface->pixels + y * surface->pitch + x * bpp;

    switch(bpp) {
    case 1:
        *p = pixel;
        break;

    case 2:
        *(Uint16 *)p = pixel;
        break;

    case 3:
        if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN) {
            p[0] = (pixel >> 16) & 0xff;
            p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
            p[2] = pixel & 0xff;
        } else {
            p[0] = pixel & 0xff;
            p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
            p[2] = (pixel >> 16) & 0xff;
        }
        break;

    case 4:
        *(Uint32 *)p = pixel;
        break;
    }
}

void drawCursor(unsigned int x,  unsigned int y)
{
SDL_Rect img, dest;

img.w=33; img.h=15;
img.x=0; img.y=45;
dest.x=x; dest.y=y;

SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
}

void showMap()
{
word i;
short int _sX=0, _sY=0;

SDL_Rect img, dest;

/*if(strcmp(_opcjeMapy.tlo, "none")!=0)
SDL_BlitSurface(__bgSurface, NULL, screen, NULL);
else*/
Clear(screen, 0x00ffffff);

if(__shake>0)
{
_sX=rand()%5-3;
_sY=rand()%5-3;
}

for (i=0; i<_opcjeMapy.FieldsCount; i++)
if(_pola[i].animID != 0 && _obiekty[_pola[i].objectID].obType == 0)
{
if(_ramki[_pola[i].animID].Count==1) img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX; else img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX+_ramki[_pola[i].animID].Width*(_ramkaKlatka [_pola[i].animID]-1);
img.y=_ramki[_pola[i].animID].StartY;
img.w=_ramki[_ pola[i].animID].Width;
img.h=_ramki[_pola[i].animID].Height;

if(__shak e>0)
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290+_sX;
if(__HeroPositi onY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0+_sY;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+_sY ;
}
else
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290;
if(__Her oPositionY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY;
}

SDL_BlitSurface( __chipsetSurface, &img, screen, &dest);
}


for(i=0; i<_opcjeMapy.FieldsCount; i++)
if(_pola[i].animID != 0 && (_obiekty[_pola[i].objectID].obType > 1/* || _pola[i].posY> __HeroPositionY*/)  )
{
if(_ramki[_pola[i].animID].Count==1 || _ramki[_pola[i].animID].Count==0) img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX; else img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX+_ramki[_pola[i].animID].Width*(_ramkaKlatka [_pola[i].animID]-1);
img.y=_ramki[_pola[i].animID].StartY;
img.w=_ramki[_ pola[i].animID].Width;
img.h=_ramki[_pola[i].animID].Height;

if(__shak e>0)
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290+_sX;
if(__HeroPositi onY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0+_sY;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+_sY ;
}
else
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290;
if(__Her oPositionY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY;
}

SDL_BlitSurface( __chipsetSurface, &img, screen, &dest);
}

img.y=100*(get_hero_status(1)-1);
/*if(get_hero_status(1)==1 && _heroKlatka>1) printf("ERRORn");*/
img.x=60*_heroKlatka;
img.w=60; img.h=100;
dest.x=290; if(__HeroPositionY>200) dest.y=180; else dest.y=380- __HeroPositionY;
SDL_BlitSurface(__heroSurface, &img, screen, &dest);

/*this loop is for that objects, who should cover hero*/
for(i=0; i<_opcjeMapy.FieldsCount; i++)
if(_pola[i].animID != 0 && _obiekty[_pola[i].objectID].obType == 1/* && _pola[i].posY < __HeroPositionY*/ )
{
if(_ramki[_pola[i].animID].Count==1) img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX; else img.x=_ramki[_pola[i].animID].StartX+_ramki[_pola[i].animID].Width*(_ramkaKlatka [_pola[i].animID]-1);
img.y=_ramki[_pola[i].animID].StartY;
img.w=_ramki[_ pola[i].animID].Width;
img.h=_ramki[_pola[i].animID].Height;

if(__shak e>0)
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290+_sX;
if(__HeroPositi onY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0+_sY;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+_sY ;
}
else
{
dest.x=_pola[i].posX-__HeroPositionX+290;
if(__Her oPositionY>200)
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+__HeroPositionY-20 0+_sY;
else
dest.y=480-_ramki[_pola[i].animID].Height-_pola[i].posY+_sY ;
}
SDL_BlitSurface( __chipsetSurface, &img, screen, &dest);
}


char s[8];
sprintf(s, "%i", __lives);
print_string(_("Lives:"), 500, 2);
print_string(s, 570, 0);

print_string(_("Points:"), 500, 20);

sprintf(s, "%lu", __points);
print_string(s, 500, 38);

if(__fight>0) print_string("BANG!", 295, 360- __HeroPositionY);
}

void Clear(SDL_Surface *dest, Uint32 color)
{
if(__plane!=100 && __bgSurface!=NULL)
SDL_BlitSurface(__bgSurface, NULL, screen, NULL);
else
{
SDL_Rect rect = {0, 0, dest->w, dest->h};
SDL_FillRect(dest, &rect, color);
}
}

void showMenu(word menu_level)
{
SDL_Rect img, dest;

switch(__plane)
{
case 50: /*menu shown during game*/
{
img.y=img.x=0; /*button image*/
img.w=145; img.h=44;

dest.y=dest.x=100;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
dest.y+=44;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
dest.y+=44;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);

drawCursor(60, 120+(__cursorPos*45));


img.w=170; img.h=100; /*fafek prod.*/
img.x=0; img.y=60;

dest.x=350; dest.y=60;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);

print_string(_("Game menu:"), 100, 75);
print_string(_("Resume"), 133, 117);
print_string(_("Save"), 133, 161);
print_string(_("Quit"), 133, 205);
break;
}

case 51:
{
print_string(_("Save game as:"), 100, 100);
print_string(__savegamestr, 100, 120);
break;
}

case 100: /*display main menu buttons*/
{
img.y=img.x=0; /*button image*/
img.w=145; img.h=44;

dest.y=dest.x=100;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
dest.y+=44;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
dest.y+=44;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);
dest.y+=44;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);

drawCursor(60, 120+__cursorPos*45);

/* img.w=170; img.h=100; fafek prod.
img.x=0; img.y=60;

dest.x=350; dest.y=60;
SDL_BlitSurface(__menuSurface, &img, screen, &dest);*/

static word random, random1;

SDL_LockSurface(screen);
SDL_LockSurface(__menuSurface);

i f(random<999) random++; else random=1;

for(img.w=0; img.w<=170; img.w++)
for(img.h=0; img.h<=100; img.h++)
{
if(random<=500) img.x=random; else img.x=1000-random;
if(rand() % img.x < rand() % 100)
putpixel(screen, img.w+350, img.h+60, 0x00ffffff);/*biały*/
else
putpixel(screen, img.w+350, img.h+60, getpixel(__menuSurface, img.w, img.h+60)); /*norm*/
}
SDL_UnlockSurface(screen);
SDL_UnlockSurface(__menuSurface) ;

if(__show_mail==1)
{
SDL_LockSurface(screen);
SDL_LockSurface(__ menuSurface);
if(random1<999) random1++; else random1=1;
for(img.w=0; img.w<=213; img.w++)
for(img.h=0; img.h<=34; img.h++)
{
if(random1<=500) img.x=random1; else img.x=1000-random1;
if(rand() % img.x < rand() % 100)
putpixel(screen, img.w+350, img.h+400, 0x00ffffff);/*biały*/
else
putpixel(screen, img.w+350, img.h+400, getpixel(__menuSurface, img.w, img.h+160)); /*norm*/
}
SDL_UnlockSurface(screen);
SDL_UnlockSurface(__menuSurface) ;
}

print_string(_("New game"), 133, 117);
print_string(_("Load"), 133, 161);
print_string(_("Options"), 133, 205);
print_string(_("Exit"), 133, 249);

break;
}
case 103: /*options*/
print_string(_("Options inavaliable from here now. "), 100, 100);
print_string(_("Please set it from command line (see '--help')."), 100, 120);
print_string(_("Press Escape to back"), 100, 200);
break;

case 102:
{
print_string(_("Load game:"), 100, 100);
print_string(__savegamestr, 100, 120);
break;
}

case 110: /*scenario list*/
{
showList(__scenarioCount, _maps, _("Select scenario:"));
break;
}
}
}

powrót

Tagi do źródła:
sdl, c


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 55 (unikalne: 55), ogółem - 709783 (unikalne: 629394)