Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: sympozjon

Opis:
Pozwala na szybki upload plików na serwer.

Język: php


<!--very good data entry page,with confirmation page!//-->
<html>
<head>
<title>data entry page</title>
</head>
<body bgcolor="CCCCCC">
<?php include("header.inc");
//header include for data entry page. [not nessesacery you can delete this line #10]

$db = mysql_connect("localhost", "Administrator");
// might have to change user name and host name.

mysql_select_db("test",$db);
// data base name


//i have used my test data vase here.

//you will have to create a table called employees in your test DB in mysql.

//with the following mysql query:

//mysql>use test;

//database changed

//mysql>create table employees( id tinyint(4) default '0' not null auto_increment,

// ->first varchar (255),

// ->last varchar(255),

// ->address varchar(255),

// ->position mediumtext,

// ->primary key (id),

// ->unique id (id));

//

//then go back and view this page and start your data base,

//you will need to create a new php page to veiw the info in your site!

//to upload images from this form simply type in where you will find the image on you server eg:<img src="C:/images/image.gif">

//and this is alot faster that uploading a image to the data base


if ($submit) {

// here if no ID then adding else we're editing


if ($id) {

$sql = "UPDATE employees SET first='$first',last='$last',address='$address',position='$position' WHERE id=$id";

} else {

$sql = "INSERT INTO employees (first,last,address,position) VALUES ('$first','$last','$address','$position')";

}

// run SQL against the DB


$result = mysql_query($sql);

echo "<img src=button1.gif><br><p>Record updated/edited!</p><a href=$PHP_SELF>[ Refresh ]</a>";

} elseif ($delete) {

// delete a record


$sql = "DELETE FROM employees WHERE id=$id";

$result = mysql_query($sql);

echo "<img src=button1.gif><br><p>$sql Record deleted!</p><a href=$PHP_SELF>[ Refresh ]</a>"; } else {

// this part happens if we don't press submit


if (!$id) {

// print the list if there is not editing


$result = mysql_query("SELECT * FROM employees",$db);

while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {

printf("<li><a href="%s?id=%s">%s    </a>n", $PHP_SELF, $myrow["id"], $myrow["first"]);

printf("  <a href="%s?id=%s&delete=yes"><b>[Delete]</b></a><br><br>", $PHP_SELF, $myrow["id"]);

}

}

?>

<P>

<a href="<?php echo $PHP_SELF?>">[Add a record]</a>

<P>

<form method="post" action="<?php echo $PHP_SELF?>">

<?phpif ($id) {

// editing so select a record


$sql = "SELECT * FROM employees WHERE id=$id";

$result = mysql_query($sql);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

$id = $myrow["id"];

$first = $myrow["first"];

$last = $myrow["last"];

$address = $myrow["address"];

$position = $myrow["position"];

// print the id for editing
?>

<input type=hidden name="id" value="<?php echo $id ?>">

<?php

}?>

<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="7"><tr><td>
Page title!</td><td><input type="Text" name="first" value="<?php echo $first ?>"><br>
</td></tr>
<tr><td>
Header or Images.</td><td><input type="Text" name="last" value="<?php echo $last ?>"><br>
</td></tr>
<tr><td>
Info.</td><td><input type="Text" name="address" value="<?php echo $address ?>"><br>
</td></tr>
<tr><td valign="top">
HTML content!</td><td>
<textarea type="input" name="position" value="" rows="20" cols="70"><?php echo $position ?></textarea>

</td></tr>
<tr><td valign="top">
<input type="Submit" name="submit" value="Enter information"></td><td valign="top">
<input type="reset" name="reset" value="clear fields"><br>
</form>
</td></tr>
</table>

<?php}?>< /body>

</html>
powrót

Tagi do źródła:
Uploader, mysql, sql, baza danych, php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 63 (unikalne: 63), ogółem - 709791 (unikalne: 629402)