Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: admin

Opis:
Skrypt do wykrywania rodzaju przeglądarki i typu systemu operacyjnego. Skrypt z pewnością należy trochę dopracować pod kątem FireFoxa

Język: php


<?php
// NAME:

//  AEBrowser.php3

//

// VERSION:

//  Version 1.1 - 5/3/01

//

// AUTHOR:

//  Behdad Esfahbod (behdad@bamdad.org)

// UPDATED BY:

// Kumar (kmcm@bigfoot.com)

//

// DESCRIPTION:

//  (Kumar notes: parenthesis weren't closed for if() on line 250 .. everything else is the same)

//  This custom tag returns a series of variables that define the browser type, version,

//  and platform by interpreting the User Agent.

//

// RETURNED VARIABLES:

//  All variables are stored in the array BROWSER and can be accessed via BROWSER["variable"]

//

//  Browser Type Variables

//  ======================

//    Type        : [Navigator|Explorer|AOL|Opera|WebTV|Lynx|Other]

//    isNavigator  : [yes|no]

//    isExplorer  : [yes|no]

//    isAOL        : [yes|no]

//    isOpera      : [yes|no]

//    isWebTV      : [yes|no]

//    isLynx      : [yes|no]

//    isOtherType  : [yes|no]

//

//  Browser Version Variables

//  =========================

//    Version        : Default is 0

//    MajorVersion  : Default is 0

//    MinorVersion  : Default is 0

//    mozillaVersion : Default is 0

//

//  Browser Platform Variables

//  ==========================

//    Platform : [Windows|Mac|Linux|Unix|OS/2|WebTV|Other]

//    isWindows : [yes|no]

//    isMac    : [yes|no]

//    isUnix    : [yes|no]

//    isLinux  : [yes|no]

//    isOS2    : [yes|no]

//    isWebTV  : [yes|no]

//    isOtherOS : [yes|no]

//

//  Random Variables

//  ================

//  The following variables are also included based on browser information

//    supportCSS          : [yes|no] Navigator/Explorer 4+, AOL 3+, WebTV and Opera 3.6+.

//    supportDHTML        : [yes|no] Navigator, Explorer and AOL 4+ (all platforms).

//    supportXML          : [yes|no] Navigator 6+, Explorer 5+, Opera 4+

//    supportJava        : [yes|no] Navigator 3+, Explorer 3+, AOL3+.

//    supportJavaScript  : [yes|no] Navigator 3+, Explorer 3+,  AOL 3+, Opera 3.5+, WebTV.

//    supportTrueDoc      : [yes|no] Navigator 4.03+ (Windows/Mac), Explorer 4+ (Windows).

//    supportBidi        : [yes|no] Explorer 5+

//

// NOTES:

//  Version 1.1 - 5/3/01

//

// ================================================================================ =============


// Set User Agent String

$User_Agent = $HTTP_USER_AGENT;

// Initialize Array

$BROWSER["Type"]="Other";
$BROWSER["isNavigator"]=0;
$BROWSER["isExplor er"]=0;
$BROWSER["isAOL"]=0;
$BROWSER["isOpera"]=0;
$BROWSER["isWebTV"]=0;
$ BROWSER["isLynx"]=0;
$BROWSER["isOtherType"]=0;
$BROWSER["Version"]=0;
$BROWS ER["MajorVersion"]=0;
$BROWSER["MinorVersion"]=0;
$BROWSER["mozillaVersion"]=0 ;
$BROWSER["Platform"]="Other";
$BROWSER["isWindows"]=0;
$BROWSER["isMac"]=0;
$BROWSER["isUnix"]=0;
$BROWSER["isLinux"]=0;
$BROWSER["isOS2"]=0;
$BROWSER[ "isWebTV"]=0;
$BROWSER["isOtherOS"]=0;
$BROWSER["supportCSS"]=0;
$BROWSER["su pportDHTML"]=0;
$BROWSER["supportXML"]=0;
$BROWSER["supportJava"]=0;
$BROWSER ["supportJavaScript"]=0;
$BROWSER["supportTrueDoc"]=0;
$BROWSER["supportBidi"] =0;

// Determine Browser Type

if ((eregi("Mozilla", $User_Agent)) &&
(!((eregi("MSIE", $User_Agent)) ||
    (eregi("Opera", $User_Agent)) ||
    (eregi("WebTV", $User_Agent)) ||
    (eregi("compatible", $User_Agent))))) {
  $BROWSER["isNavigator"]=1;
  $BROWSER["Type"]="Navigator";
} elseif ((eregi("MSIE", $User_Agent)) &&
      (!((eregi("AOL", $User_Agent)) ||
          (eregi("WebTV", $User_Agent))))) {
  $BROWSER["isExplorer"]=1;
  $BROWSER["Type"]="Explorer";
} elseif (eregi("AOL", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isAOL"]=1;
  $BROWSER["Type"]="AOL";
} elseif (eregi("Opera", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isOpera"]=1;
  $BROWSER["Type"]="Opera";
} elseif (eregi("WebTV", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isWebTV"]=1;
  $BROWSER["Type"]="WebTV";
} elseif (eregi("Lynx", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isLynx"]=1;
  $BROWSER["Type"]="Lynx";
} else {
  $BROWSER["isOtherType"]=1;
}


// Set Generic Mozilla Version if not Lynx

if (!($BROWSER["isLynx"])) {
  $BROWSER["mozillaVersion"] = strtok($User_Agent, "/");
  $BROWSER["mozillaVersion"] = strtok( " ");
}

// Determine Browser Version based on Browser type

if ($BROWSER["isNavigator"]) {
  if ($BROWSER["mozillaVersion"] = 5) {
  $useragents[1]="Mozilla/5.0 (Windows; N; WinNT4.0; en-US; m14) Netscape6/6.0b1";
    $BROWSER["Version"] = strtok($User_Agent, ")");
    $BROWSER["Version"] = strtok( "/");
    $BROWSER["Version"] = strtok( "");
  } else {
    $BROWSER["Version"] = $BROWSER["mozillaVersion"];
  }
} elseif ($BROWSER["isExplorer"]) {
  $BROWSER["Version"] = strtok($User_Agent, "(");
  $BROWSER["Version"] = strtok( "MSIE");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
  $BROWSER["Version"] = strtok( ";");
} elseif ($BROWSER["isAOL"]) {
  $BROWSER["Version"]=strtok($User_Agent, "(");
  $BROWSER["Version"] = strtok( "AOL");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
  $BROWSER["Version"] = strtok( ";");
} elseif ($BROWSER["isOpera"]) {
  $BROWSER["Version"]=strtok($User_Agent, ")");
  $BROWSER["Version"] = strtok( "Opera");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
} elseif ($BROWSER["isWebTV"]) {
  $BROWSER["Version"]=strtok($User_Agent, " ");
  $BROWSER["Version"] = strtok( "/");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
} elseif ($BROWSER["isLynx"]) {
  $BROWSER["Version"]=strtok($User_Agent, "/");
  $BROWSER["Version"] = strtok( " ");
}

// Determine Major and Minor version for browser

$BROWSER["MajorVersion"] = strtok($BROWSER["Version"], ".");
$BROWSER["MinorVersion"] = strtok($BROWSER["Version"], ".");
$BROWSER["MinorVersion"] = strtok( "");


// Determine Platform

if (eregi("win", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isWindows"]=1;
  $BROWSER["Platform"]="Windows";
} elseif (eregi("mac", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isMac"]=1;
  $BROWSER["Platform"]="Mac";
} elseif (eregi("x11", $User_Agent)) {
  $BROWSER["isUnix"]=1;
  $BROWSER["Platform"]="Unix";
  if (eregi("inux", $User_Agent)) {
    $BROWSER["isLinux"]=1;
    $BROWSER["Platform"]="Linux";
  }
} elseif ((eregi("os/2", $User_Agent)) || (eregi("ibm-webexplorer", $User_Agent))){
  $BROWSER["isOS2"]=1;
  $BROWSER["Platform"]="OS/2";
} elseif ($BROWSER["isWebTV"]) {
  $BROWSER["Platform"]="WebTV";
} else {
  $BROWSER["isOtherOS"]=1;
  $BROWSER["Platform"]="Other";
}


// Determine CSS Support.

// Navigator/Explorer 4+ (all platforms), AOL 3+, WebTV and Opera 3.5+.

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ||
    ($BROWSER["isAOL"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isOpera"] && $BROWSER["Version"] >= 3.6) ||
    ($BROWSER["isWebTV"]) ) {
  $BROWSER["supportCSS"]=1;
}

// Determine DHTML support

// Navigator, Explorer and AOL 4+ (all platforms).

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ||
    ($BROWSER["isAOL"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ) {
  $BROWSER["supportDHTML"]=1;
}

// Determine XML support.

// Navigator 6+, Explorer 5+, Opera 4+.

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && $BROWSER["Version"] >= 6) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && $BROWSER["Version"] >= 5) ||
    ($BROWSER["isOpera"] && $BROWSER["Version"] >= 4) ) {
  $BROWSER["supportXML"]=1;
}

// Determine Java support.

// Navigator 3+, Explorer 3+, AOL3+.

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isAOL"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ) {
  $BROWSER["supportJava"]=1;
}

// Determine JavaScript support.

// Navigator 3+, Explorer 3+, AOL 3+, Opera 3.5+, WebTV.

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isAOL"] && $BROWSER["Version"] >= 3) ||
    ($BROWSER["isOpera"] && $BROWSER["Version"] >= 3.5) ||
    ($BROWSER["isWebTV"]) ) {
  $BROWSER["supportJavaScript"]=1;
}

// Determine TrueDoc embedded font support

// Navigator 4.03+ (Windows/Mac), Explorer 4+ (Windows).

if ( ($BROWSER["isNavigator"] && ($BROWSER["Version"] >= 4.03) &&
    (($BROWSER["Platform"] == "Windows") || ($BROWSER["Platform"] == "Mac"))) ||
    ($BROWSER["isExplorer"] && ($BROWSER["Version"] >= 4) && ($BROWSER["Platform"] == "Windows")) ||
    ($BROWSER["isAOL"] && ($BROWSER["Version"] >= 4) && ($BROWSER["Platform"] == "Windows")) ) {
  $BROWSER["supportTrueDoc"]=1;
}

// Determine Bidi support

if ($BROWSER["isExplorer"] && ($BROWSER["Version"] >= 5.0) ) {
  $BROWSER["supportBidi"]=1;
}

?>

</body>
</html>
powrót

Tagi do źródła:
Wykrywanie typu przeglądarki, browser, html, php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 54 (unikalne: 54), ogółem - 709782 (unikalne: 629393)