Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: sympozjon

Opis:
Skrypt do wysyłania maili za pomocą formularza html

Język: php


<?php
/*
        DESCRIPTION    :      To Send Emails from Forms in HTML format using php
       
        AUTHOR                    :      Gordon Thomas <gordon9728@yahoo.com>

        COMMENTS        :      1. Change "your_name" to sender's name
                                          2. Change "your_login" to sender's login
                                        3. Change "your_domain_name" to sender's domain name
                                          4. Change "recipient_login" to recipient's login
                                                5. Change "recipient_domain_name" to recipient's domain name

*/

$todaysDate = date ("d.m.y", time ());
$TO = "recipient_login@recipient_domain_name";
$CC = "recipient_login@recipient_domain_name";
$MP = "/usr/sbin/sendmail -t";
if ($formFill){
        $fd = popen($MP,"w");
        fputs($fd, "To: $TOn");
        fputs($fd, "Cc: $CCn");
        fputs($fd, "From: your_name <your_login@your_domain_name>n");
        fputs($fd, "Subject: subject n");
        fputs($fd, "X-Mailer: PHPn");
        fputs($fd, "Content-Type: text/html; charset=us-asciin");
        fputs($fd, "Content-Transfer-Encoding: 7bitn");
        fputs($fd, "<body bgcolor="#9fb6cd">n");
        fputs($fd, "<b><u>Text Area 1</u>:</b>$workn");
        fputs($fd, "<br>n");
        fputs($fd, "<br>n");
        fputs($fd, "<b><u>Text Area 2</u>:</b>$deadlinen");
        fputs($fd, "<br>n");
        fputs($fd, "<br>n");
        fputs($fd, "<b><u>Text Area 3</u>:</b>$learntn");
        fputs($fd, "<br>n");
        fputs($fd, "<br><hr><br>n");
        fputs($fd, "Regards,<br>your_name<br>n");
        fputs($fd, "</body>n");
        pclose($fd);
        exit;
}else{
        echo "<html>";
        echo "<body bgcolor="#000000">";
        echo "<font color="skyblue"><b><u>DATE : $todaysDate</u></b></font><br><br><br>";
        echo "<form method="post" action="this_files_name.php">";
        echo "<table width="90%" align=center cellspacing=1 cellpadding=0 border=0 bgcolor="#415f6c">";
        echo "<tr>";
        echo "<td align=center><font color="#ffffff"><b>Text Area 1</b></font></td>";
        echo "<td align=center><textarea rows=5 cols=40 name="work">&lt;br&gt;</textarea></td>";
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
        echo "<td align=center><font color="#ffffff"><b>Text Area 1</b></font></td>";
        echo "<td align=center><textarea rows=5 cols=40 name="deadline">&lt;br&gt;</textarea></td>";
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
        echo "<td align=center><font color="#ffffff"><b>Text Area 1</b></font></td>";
        echo "<td align=center><textarea rows=5 cols=40 name="learnt">&lt;br&gt;</textarea></td>";
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
        echo "<td align=center>";
        echo "<input type="hidden" name="formFill" value="formmail">";
        echo "<input type="submit" value="Send Mail">";
        echo "</td>";
        echo "<td align="right" bgcolor="#000000">";
        echo "<font color="skyblue"><b>";
        echo "&copy; Gordon Thomas";
        echo "<b></font>";
        echo "</td>";
        echo "</tr>";
        echo "</table>";
        echo "</form>";
        echo "</body>";
        echo "</html>";
}
?>


</body>
</html>
powrót

Tagi do źródła:
Wysyłanie maili + formularz html, mail, php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 100 (unikalne: 100), ogółem - 709828 (unikalne: 629439)