Źródło:


Komentarze (0)


Ocena:
0

źródło pochodzi od: sympozjon

Opis:
Skrypt opytymalizujący tabele w danej bazie MySQL.

Język: php


<?php

    /**
    MySQL Database Optimizer 1.0.0: Optimizes all tables of a given
                                    MySQL database.
    Copyright (C) 2000  Jeremy Brand
                        email: jeremy@nirvani.net
                        web: http://www.nirvani.net/jeremy/

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
    **/

    /**
    **    THIS SCRIPT PERFORMS TABLE LOCKING AND SAFELY OPTIMIZE ALL TABLES
    **    WITHIN THE GIVEN DATABASE.
    **/

    /**
    **    THIS IS TO BE RAN ON THE COMMAND LINE.
    **    THE FIRST ARGUMENT TO THE SCRIPT IS THE DATABASE NAME
    **    OF WHICH YOU WANT TO OPTIMIZE.
    **
    **    EXAMPLE:
    **    shell> php -q this_script.php my_database_name
    **/

    /**    CONFIG                                CHANGE HERE            **/
    /***************************************      ***********            **/
    /** IP or hostname of MySQL server  **/      $db_host = '127.0.0.1';
    /** MySQL user name                  **/      $db_user = 'mysql';
    /** MySQL password                  **/      $db_pass = 'mysql_password'
    /** Program start delay in seconds  **/      $start_delay = 30
   

    /**    PROGRAM STARTS HERE    **/
    /*******************************/
    set_time_limit(0);

    function format_time($seconds)
    {
      $hour = $seconds / 3600;
      $total_time = $seconds - ($hour*3600);
      $min = $seconds / 60;
      $sec = $seconds % 60;
      $format = sprintf("%02d",$hour).":".sprintf("%02d",$min).":".sprintf("%02d",$sec);
      return $format;
    }

    if ($argc != 2)
    {
      print "Usage: php -q ".$argv[0]. " DATABASE_NAMEnn";
      print "EXAMPLE:n";
      print "shell> php -q this_script.php my_databasenn";
      exit();
    }

    mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass) or die(mysql_error() . "nn");
    mysql_select_db($argv[1]) or die(mysql_error() . "nn");

    print "n";
    print "WARNING: YOUR DATABASE WILL BE UNACCESSIBLE DURING THE OPTIMIZE.n";
    print "STARTING OPTIMIZE ON DATABASE '" . $argv[1] . "' in $start_delay SECONDS.n"; flush();
    print "CTRL-C TO ABORT.nn"; flush();

    for ($i=0; $i<$start_delay; $i++)
    {
      print "."; flush();
      sleep(1);
    }
    print "n"; flush();

    $q = "SHOW TABLES";
    $r = mysql_query($q);

    $q = "LOCK TABLES";

    while($row = mysql_fetch_row($r))
    {
      $table[] = $row[0];
      $q .= " " . $row[0]." WRITE,";
    }
    $q = substr($q,0,strlen($q)-1);
    mysql_query($q);


    print "THE DATABASE '".$argv[1]."' IS LOCKED FOR READ/WRITE.nn";

    $t1 = time();
    while(list($key, $val) = each($table))
    {
      $b1 = time();
      $q = "OPTIMIZE TABLE $val";
      print $q; flush();
      mysql_query($q) or die("QUERY: "$q" " . mysql_error() . "nn");
      $b2 = time();
      $table_time = $b2 - $b1;
      print "tt(TIME ELAPSED: " . format_time($table_time). ")n"; flush();
    }
    $q = "UNLOCK TABLES";
    mysql_query($q);
    print "n";
    print "THE DATABASE '".$argv[1]."' IS NOW UNLOCKED.nn";
 
    $t2 = time();
    $total_time = $t2 - $t1;

    print "TOTAL TIME ELAPSED: " . format_time($total_time) . "nn"; flush();

    exit();
?>

</body>
</html>
powrót

Tagi do źródła:
Optymalizacja tabeli, mysql, sql, bazy danych, php


Nikt jeszcze nie skomentował tego źródła.


assembler baza danych bot c crawler delphi html java kontakt box loader mail obsługa sieci obsługa zapyt(..) own os php pop3 porównywanie (..) przeszukiwanie(..) robot sieciowy rozmowa symulator rozm(..) system operacy(..) voteban stop wysyłanie e-m(..) boot dekodowanie mim(..) java juzef kolejny skrypt (..) mysql pobieranie zawa(..) przeglądanie e(..) sdl whois wysyłanie e-ma(..)

Wszystkie...


sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty.

Szukaj:


Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11

O stronie | kontakt |

Sources.pl

Ilość wejść: dzisiaj - 457 (unikalne: 208), ogółem - 445545 (unikalne: 384060)